logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii

pobierz pdf

Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim był projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, którego realizacja odbywała się m.in. poprzez wizyty konsultantów w przedsiębiorstwach i jednostkach B+R, przeprowadzanie przez nich diagnozy potrzeb technologicznych, organizowanie konferencji, seminariów w zakresie innowacji i transferu technologii. Działania RSPTT miały na celu przede wszystkim promocję rozwiązań technologicznych w naszym regionie oraz stworzenie kompleksowej bazy ekspertów.

Projekt realizowany był w konsorcjum pięciu instytucji

  • Górnośląska Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. z Katowic
  • Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. z Gliwic
  • Zamek Cieszyn
  • Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska Białej
  • Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Częstochowy

Współpraca w ramach sieci wpłynęła na podniesienie wiedzy MŚP o nowych technologiach stosowanych na rynku, pozwalała zidentyfikować potrzeby technologiczne, zwiększała dostęp do oferty jednostek B+R oraz stwarzała możliwość promocji rozwiązań, wiedzy, informacji o pracach badawczych prowadzonych przez te jednostki oraz MŚP.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL Działanie 8.2 Transfer wiedzy,Poodziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Strona projektu: http://www.rsptt.pl/