logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)

pobierz pdf

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB RPO WSL na lata 2014-2020.

 

 Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 Czas realizacji projektu: styczeń 2017 r. – marzec 2019 r.

 Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 940 000,00 PLN

 

Partnerzy projektu:

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

Porozumienie 1: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

Porozumienie 2:

 • Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Porozumienie 3:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET
 • Instytut Metali Nieżelaznych
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Porozumienie 4:

 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Instytut Metali Nieżelaznych

Cele projektu:

 • Usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS).
 • Wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL).

Efekty projektu:

 • Aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT.
 • Analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców.
 • Analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju.
 • Raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji.

Więcej o projekcie:

Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania( SO RIS w PPO) jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) obszarami technologicznymi.

W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS WSL) regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności, zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym.

Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in

 • analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R,
 • zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw,
 • określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw,
 • przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.

Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

Więcej na stronie: http://www.obserwatorium-medyczne.pl/