logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

SMART_watch

pobierz pdf

„Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations’’ 

 

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu działania regionalnych obserwatoriów, wyposażenie sieci obserwatoriów w zestaw narzędzi monitorowania i analizy porównawczej, a także wypracowanie katalogu zestandaryzowanych usług rozwojowych, które mogłyby być świadczone przez Obserwatoria w Europie Centralnej.

Realizacja projektu została podzielona na pakiety zadaniowe, w ramach których zaplanowano realizację szeregu działań mających na celu osiągnięcie zakładanego celu projektu.

W ramach SMART_watch chcemy rozwinąć i przekazać dobre praktyki wynikające z realizacji projektu Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, w których GAPR sp. z o.o. odpowiada za Obserwatorium Medyczne na poziom międzynarodowy.

Naszym celem jest wypracowanie modelu działania oraz stworzenie międzynarodowej sieci Regionalnych Obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Większość regionów CE boryka się dziś z brakiem skutecznego systemu monitorowania RIS (poziomu implementacji, realizacji założeń, rzeczywistego wykorzystania zapisów strategicznych przez użytkowników i rynek). Brak dziś metodologicznego wsparcia na poziomie narodowym jak również narzędzi do benchmarkingu.

SMART_watch pozwoli na zniwelowanie tej luki i stworzenie powiązań pomiędzy monitorowaniem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS), a rzeczywistymi potrzebami użytkowników końcowych inteligentnych specjalizacji.

 

  Ulotka projektu

Aktualności projektowe

28 maja 2020 / Publikacja końcowa projektu SMART_watch

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją końcową projektu SMART_watch, która opisuje  działanie Regionalnych Obserwatoriów w kontekście regionalnych inteligentnych specjalizacji. Projekt SMART_watch, który w ramach programu Interreg Central Europe powstał w 2017 roku, z końcem maja 2020 roku zakończył swoje działanie. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., która była liderem konsorcjum projektowego, zaprasza […]

25 maja 2020 / Konferencja finalna”What’s next..?” projektu SMART_watch

Inteligentne specjalizacje – termin, znany do tej pory tylko nielicznym, może stać się kluczowym dla zarówno światowej, jak i regionalnej gospodarki w dobie globalnego kryzysu spowodowanego COVID-19. Czym są owe specjalizacje, jaki wpływ mają na nasze regiony i jak nimi zarządzać w nowej perspektywie rozwoju – o tym właśnie będą rozmawiać światowej sławy specjaliści podczas […]

23 maja 2020 / SMART_watch MiniBooks już dostępne!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami – Mini Books – które powstały w ramach projektu SMART_watch, którego Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju jest liderem.     Część pierwsza opisuje sytuację konkurencyjności regionów partnerskich projektu, w odniesieniu do innowacyjności lokalnych systemów produkcyjnych oraz wyborów strategicznych związanych ze strategiami inteligentnej specjalizacji (S3) oraz roli obserwatoriów regionalnych […]

zobacz wszystkie