logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Capital Express – nowa proinnowacyjna usługa doradcza dla firm z potencjałem

pobierz pdf

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 5.2, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zrealizowany w okresie od 01.2011 do 12.2012 r.

W ramach projektu w toku przeprowadzonych prac badawczych opracowano metodykę świadczenia nowej proinnowacyjnej usługi doradczej Capital Express dla MŚP, polegającej na ocenie potencjału wzrostowego przedsiębiorstwa obejmującej analizę możliwości komercjalizacji jego rozwiązań innowacyjnych, i preinkubacji przedsiębiorstwa, w tym przygotowaniu przedsiębiorstwa do przyjęcia kapitału właścicielskiego bądź do emisji instrumentów dłużnych, w ofercie publicznej lub prywatnej.

Metodyka Capital Express jest rezultatem prac badawczo-rozwojowych z udziałem ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie potencjału rozwojowego przedsiębiorstw, przygotowywaniu dokumentacji inwestorskiej i obsługi pierwszych emisji publicznych lub prywatnych akcji na rynku kapitałowym. Metodyka została opracowana w toku badań opartych na piśmiennictwie oraz na wywiadach przeprowadzonych z menedżerami portfeli w domach inwestycyjnych i z inwestorami indywidualnymi.

Rezultatem jest wdrożenie usługi Capital Express w 200 przedsiębiorstwach MŚP i przeprowadzenie procesu preinkubacji w 21 z tych przedsiębiorstw, w tym opracowanie dokumentacji inwestorskiej (Dokument Informacyjny, Strategia Relacji Inwestorskich, Wycena, inne dokumenty zależnie od indywidualnych potrzeb spółki).

Obecnie, po dokonaniu jej komercjalizacji, usługa Capital Express jest realizowana na zasadach rynkowych za pełną odpłatnością ze strony przedsiębiorców.