logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

CEBBIS – Central Europe Branch Based Innovation Support – Program dla Europy Środkowej

pobierz pdf

Celem projektu CEBBIS było poszukiwanie transregionalnych metod i rozwiązań branżowych wzmacniających proces transferu technologii (TT) do sektora MŚP.

Dzięki projektowi powstały narzędzia, metody i procedury profesjonalizacji innowacji i wsparcia TT, w powiązaniu z Technologiami Informacyjno – Komunikacyjnymi (ICT). Głównym celem projektu CEBBIS było wzmocnienie konkurencyjności MŚP na rynku międzynarodowym, poprzez oferowanie innowacji, skupiających się na aplikacjach ICT, specyficznych dla wybranych sektorów przemysłu.

Działania zrealizowane przez GAPR

  • Wdrażanie akcji pilotażowej – wizualizacje komputerowe w projektowaniu
  • Raport dotyczący barier rozwoju i podwyższenia jakości innowacji na Górnym Śląsku
  • Nowe modele wsparcia Transferu Technologii
  • Rozwój Centrów Kompetencji projektu CEBBIS
  • Koncepcja usług proinnowacyjnych, klasyfikacja usług proinnowacyjnych i ich wykorzystania – stworzenie bazy danych

Okres realizacji projektu: 04.2010 – 03.2013 – 36 miesięcy.
Budżet projektu przypadający na GAPR Sp. z o.o. – 154 678,18 EUR (85% dofinansowania).

Strona internetowa projektu: www.cebbis.eu