Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!

pobierz pdf

 

 

Projekt jest skierowany do osób, które zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji i doświadczenia w zawodzie samodzielnego księgowego.

 

 

UWAGA!

NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ODBYWA W TRYBIE CIĄGŁYM W RAMACH KOLEJNYCH EDYCJI WSPARCIA:

Nabór uzupełniający  na II edycję kursów trwa do 16 września.

Kurs w ramach II edycji rozpoczyna się 20 września (tryb stacjonarny, zajęcia w dni robocze, czas trwania kursu /dwa stopnie/ ok. 4  miesiące).

Nabór na III edycję kursów trwa  do 10 października 2021 r.

Rozpoczęcie III edycji kursów planowane jest na miesiąc: październik 2021 r. (II połowa)
(tryb odbywania się kursów w ramach III edycji: weekendowy, stacjonarnie lub  zdalnie, zależnie od sytuacji pandemicznej, czas trwania kursu /dwa stopnie/ ok. 5-6 miesięcy).

 

NABÓR WNIOSKÓW OD ORGANIZATORÓW STAŻY W RAMACH  PROJEKTU ODBYWA SIĘ W TRYBIE CIĄGŁYM: 

OD 1 CZERWCA 2021 R.  DO WRZEŚNIA 2022 R.

Rozpoczęcie I edycji staży planowane jest na miesiąc: sierpień/wrzesień 2021 r.
(do końca września możliwe jest jeszcze składanie wniosków na I edycję staży)
Rozpoczęcie II edycji staży planowane jest na miesiąc: styczeń 2022 r.

 

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), zamieszkujące/pracujące na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego na terenie obszaru strategicznej interwencji (OSI)*, które należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza te, należące do co najmniej jednej z poniższych, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety;
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

lub

 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym).

 

*Gminy objęte wsparciem:

Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Gliwice, Zabrze, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Tychy, Będzin (powiat będziński), Czeladź (powiat będziński), Wojkowice (powiat będziński), Poręba (powiat zawierciański), Sosnowiec, Woźniki (powiat lubliniecki), Kalety (powiat tarnogórski), Radzionków (powiat tarnogórski), Tarnowskie Góry (powiat tarnogórski), Knurów (powiat gliwicki), Pyskowice  (powiat gliwicki), Orzesze (powiat mikołowski), Bieruń (powiat bieruńsko-lędziński), Toszek (powiat gliwicki), Łazy (powiat zawierciański), Ogrodzieniec (powiat zawierciański), Mikołów (powiat mikołowski), Imielin (powiat bieruńsko-lędziński), Lędziny (powiat bieruńsko-lędziński), Sośnicowice (powiat gliwicki), Pszczyna (powiat pszczyński), Szczekociny (powiat zawierciański), Lubliniec (powiat lubliniecki), Łaziska Górne (powiat mikołowski), Pilica (powiat zawierciański), Siewierz (powiat będziński).

 

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

 • dwustopniowe kursy* w zawodzie księgowego zakończone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje, tj.:

–  Kurs podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301) – I stopień certyfikacji (80 h)

–  Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (kod wg klasyfikacji zawodów: 241103)- II stopień certyfikacji (180 h);

 • 3 miesięczne staże zawodowe (dla co najmniej 48 osób)
 • spotkania z Doradcą Zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania
 • wsparcie pośrednika pracy przez cały okres trwania projektu.

*certyfikowane kursy księgowe prowadzone są przez Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach

WSPARCIE DODATKOWE:

 • podczas szkoleń: stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW podczas szkolenia, materiały dydaktyczne, catering.
 • podczas staży: stypendium stażowe, badanie lekarskie, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie opiekuna stażysty.

CEL PROJEKTU:

 • Celem głównym projektu jest podjęcie lub poprawa warunków zatrudnienia 72 osób w wieku powyżej 30 r.ż., zamieszkujących/pracujących na terenie SC WSL OSI, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zwłaszcza znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku, bądź też zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, do 31.12.2022 r.

 

PLANOWANE EFEKTY:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu: 43 osoby
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 43 osoby
 • Odsetek osób pracujących, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (efektywność zawodowa): 25 %
 • Odsetek uczestników/uczestniczek w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, (…), którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa: 45 %
 • Odsetek uczestników/uczestniczek nie należących do ww. grup, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa): 60 %

 

 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.
 • Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 • Poddziałanie 1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących prac i pozostających bez zatrudnienia
 • Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
 • Okres realizacji projektu: 01.2021 – 31.12.2022r.
 • Wartość projektu: 1 489 133,95
 • Wkład Funduszy Europejskich: 1 414 677,25 zł

 

BIURO PROJEKTU:

GAPR Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

Wincentego Pola 16 pok. 002 ( parter)

email: kwalifikacje@gapr.pl

 

 

GODZINY OTWARCIA BIURA PROJEKTU:

Poniedziałek  10:00 – 14:00

Wtorek    10:00 – 18:00

Środa    8:00 – 16:00

Czwartek  10:00 – 18:00

Piątek  10:00 – 14:00

 

KONTAKT:

kom.: +48 534 657 310, 537 390 140

tel.      32 / 33 93 141

 

 

 

Aktualności projektowe

21 września 2021 / Lista rankingowa – nabór dodatkowy na II edycję kursu

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy listę rankingową w ramach naboru dodatkowego na II edycję kursu w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!” Lista rankingowa17.09.2021

13 września 2021 / NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU „WYŻSZE KWALIFIKACJE – TO SIĘ OPŁACA!”

Informujemy, iż w związku z rezygnacją osób zakwalifikowanych do projektu „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!”  (II edycja) ogłaszamy nabór uzupełniający do II edycji do dnia 16 września 2021. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!”.

8 września 2021 / Wyniki rekrutacji do II edycji kursów w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!”

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy listę rankingową stanowiącą podsumowanie rekrutacji do II edycji kursów w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!” Lista rankingowa 8.09.2021

zobacz wszystkie